مجموعه عکس‌های «کاوه گلستان»

مجموعه‌ی «کارگر، روسپی، مجنون» مجموعه‌ی «انقلاب» مجموعه‌ی «جنگ» مجموعه‌ی «کردستان» مجموعه‌ی «آسایشگاه علی ابن ابی‌طالب» مجموعه‌ی «حلبی‌آبادها» مجموعه‌ی «توانا بود مطالعه کنید...

خودشیفتگیِ گروهی

متن حاضر، موارد متعددی از باورهای نژادپرستانه و تبعیض‌های نژادی در جامعه را در دو سده‌ی نخست اسلام، که در نقطه‌ی مقابل آیات قرآن و سیره‌ی پیامبر(ص) است را بر می‌شمرد.

مطالعه کنید...

خیره به آسمان

می‌توانم بگویم اگر آس‌و‌پاس شوید، این است دنیایی که انتظارتان را می‌کشد. بعضی روزها دلم می‌خواهد این دنیا را جامع‌تر بشناسم. در حال حاضر، حس می کنم چیزی بیش از لایه‌ی سطحی فقر را ندیده‌ام.

مطالعه کنید...