خانه

بازی‌های جنگی

ننه‌دلاور به ناچار باید جسد فرزندش را بنگرد، سوگواری و ضجه سر ندهد و حتی اظهارِ آشنایی نکند که او فرزند من است!

جشنِ زندگیِ نیک (بهمن و جشن سده)

در جنگ بین روشنی و تاریکی، اَمْشاسْپَندان و ایزدان، اهورامزدا را یاری می‌کنند، و دیوها اهریمن را.

روی بمب نخوابید!

ناگهان چشمِ بسیاری از افرادی که در فضای باز در محل جشن شرکت داشتند، شروع به سوزش کرد. بویی شبیه به بوی فلفل تند به مشام می‌رسید…

چه کاری مهم‌تر است؟ و چه کسی باید آن را انجام دهد؟

از امام علی (ع) پرسیدند دادگری (عدالت) برتر است یا دهش و بخشش؟

باشد که مردگان برخیزند

ایشتار بر آن شد که برای زنده کردنِ معشوق خویش و بازگرداندنِ او به زندگی، به دنیای زیرین رود؛ به سرزمینِ مردگان.

هم‌سفرِ عشق، نه مالک آن

در راه آرمانِ خویش
ایثاری به شوق باید؛
نه سودایِ انجام وظیفه.

در احوالِ قاضیِ دین‌پرور و عدالت‌گسترِ شهر بلخ

می‌گویند در زمان حکومت سلطان محمود در شهر بلخ، مفاسدِ اخلاقی و اجتماعی در روح و جان ملت نفوذ کرده بود…

چشم‌ها را باید شست!

خطای دید، به احساسِ دیدنِ تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه‌کننده هستند…

عبور حیات از سیم خاردار

چند تن از شهروندانِ این سو، نوزاد تازه‌متولدشده‌ی خود را به پدربزرگ و مادربزرگ‌ که در آن سوی مرز هستند، نشان می‌دهند…

نگاهی به فیلم «همسرایان»

«ماتیو کِلِمِنت»، معلمی معمولی و ساده، در همان آغاز ورودش به مدرسه، با صحنه‌هایی تکان‌دهنده روبرو می‌شود…

نگاهی به انیمیشن «مردی که درخت می‌کاشت»

همگان از این جوانِ تشنه روی برمی‌گردانند؛ به جز یک نفر…

کوتاه و خواندنی ۴

حاکم گفت: «اختلافِ رعیّت، سببِ اقتدارِ حکومت است».

لطایف و حکایات ۴

شخصی مقبره‌ای ساخته بود و یک سالِ تمام پول و وقت صرفِ بنّایی آن کرده بود…

سقوط

«آیا توجه کرده‌اید که احساساتِ ما را تنها مرگ بیدار می‌کند؟ رفیقانی را که تازه از ما دور شده‌اند، چه دوست می‌داریم؛ مگر نه؟»

ساعت آشپزخانه

گفت: «این ساعت آشپزخونه‌مون بود…آره، فقط اینو پیدا کردم. این باقی مونده.»

معرفی کتاب «نغمه‌ای برای الا گری»

«دنبالم کنید! کلمه به کلمه، جمله به جمله، مرگ به مرگ. تردید نکنید. همراه من در دل شب پیش آیید. پشتِ سرتان را هم نگاه نکنید.»